Internetowe Konto Pacjenta

W związku z wprowadzeniem systemu recepty elektronicznej zachęcamy wszystkich pacjentów naszej przychodni do założenia Internetowego Konta Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl. Rejestracji dokonać mogą pacjenci posiadający Profil Zaufany. Daje to możliwość wglądu we wszystkie wystawione recepty wraz z kodem dostępu wymaganym do realizacji recepty w aptece. Funkcjonalność konta będzie systematycznie rozszerzana o nowe funkcje przez Ministerstwo Zdrowia.