Koronawirus – zalecenia

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie zapobiegania zachorowań na koronawirus.